2016-2017 елларга Татарстан Республикасында мөстәкыйль тормышка җайлашуда авырлыклары булган балаларны комплекслы әзерләү һәм адаптацияләү буенча ведомствоара программа