Өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләүдә “Хатирәләр терапиясе” социаль технологиясе

Исеме: Өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләүдә “Хатирәләр терапиясе” социаль технологиясе

Сылтама

Кыскача тасвирламасы: Әлеге кулланмада өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләүнең теоретик һәм гамәли аспектлары – Хатирәләр терапиясе турында мәгълүмат тупланган.

Тәкъдим ителә торган басманың теоретик өлешендә төшенчә аппарат бирелде, максат һәм бурычлар ачылды, технологияләрне гамәлгә ашыру этаплары билгеләнде.

Гамәли өлештә технологияләр кысаларында төрле техник һәм методикалар тасвирлана, апробацияләнгән дәресләр беркетмәләренең фрагментлары тәкъдим ителә, өлкән кешеләр белән эшләү практикасына технологияне гамәлгә ашыручы белгечләргә методик тәкъдимнәр бирелде. Методик кулланма глоссарий, библиографик исемлекләр һәм кушымта белән тәэмин ителгән.