Парк ритриты технологиясе

Исеме: Парк ритриты технологиясе

Сылтама

Кыскача тасвирламасы: «Җиңел дәрәҗәдәге акылга зәгыйфьлек» диагнозы булган инвалидларның тормыш һәм социаль активлыгын арттыруга юнәлдерелгән социаль технология. Диагностика инструментарие һәм технологиянең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийлары тәкъдим ителгән.

Пособиенең гамәли өлешендә шартлы рәвештә түбәндәге блокларга бүленгән дәресләр программасы тәкъдим ителә: эмоциональ блок; когнитив блок; иҗади сәләтләрне үстерү блогы; мәдәни-эстетик блок