Өлкән яшьтәге клиентлар белән эшләүдә ком терапиясе һәм аның мөмкинлекләре

Исеме: Өлкән яшьтәге клиентлар белән эшләүдә ком терапиясе һәм аның мөмкинлекләре

Сылтама

Кыскача тасвирламасы: Методик тәкъдимнәрнең теоретик өлешендә ком терапиясе методы, аның универсальлеге һәм мөмкинлекләре, Европада куллану тәҗрибәсе һәм илебез психологиясен үстерү тасвирланган.

Ком терапиясен оештыру процессы, кирәкле реквизит исемлеге һәм миниатюралы объектлар коллекцияләре тасвирланган.

Гамәли өлештә яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, ком белән эшләү, психопрофилактика һәм психокрекцион уеннар, төркемле эш техникасы тәкъдим ителде.