«Хатирәләр юлы буйлап…» өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләүдә хатирәләр терапиясе

Исеме: «Хатирәләр юлы буйлап…» өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләүдә хатирәләр терапиясе

Сылтама

Кыскача тасвирламасы: Әлеге кулланмада өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләүнең теоретик һәм гамәли аспектлары – хатирәләр терапиясе ачылган.

Тәкъдим ителә торган басманың теоретик өлешендә төшенчә аппараты бирелгән, максат һәм бурычлар ачылган, технологияне гамәлгә ашыру этаплары билгеләнгән. 

Гамәли өлештә технологияләр һәм махсус эшләнгән авторлык мастер-класслары кысаларында төрле техникалар һәм методикалар тасвирлана, апробацияләнгән дәресләр беркетмәләренең өлешләре тәкъдим ителә, өлкән клиентлар белән эшләү практикасына технология кертүче белгечләргә методик рекомендацияләр бирелә. Методик кулланма глоссарий, библиографик исемлекләр һәм кушымта белән тәэмин ителгән.