Һөнәри стандартлар

I. Социаль өлкәдәге һөнәри стандартлар исемлеге

 1. Россия хезмәт министрлыгының “Социаль хезмәткәр” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 18 ноябрьнең 677 номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 18.12.2013 № 30627);
 2. Россия хезмәт министрлыгының «Социаль эшләр буенча белгеч» һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 22 октябрьнең 677 номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 06.12.2013 N 30549);
 3. Россия хезмәт министрлыгының “Социаль өлкәдә психолог” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 25 декабрьнең 682 номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 25.12.2013 N 30840);
 4. Россия хезмәт министрлыгының “Социаль хезмәт күрсәтү оешмасы җитәкчесе” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 18 ноябрьнең 678 номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 31.12.2013 N 30970);
 5. Россия хезмәт министрлыгының “Гаилә белән эшләүче белгеч” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 18 ноябрьнең 683 номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 26.12.2013 N 30849);
 6. Россия хезмәт министрлыгының “Социаль өлкәдә тернәкләндерү эше белгече” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 18 ноябрьнең 681 номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 19.12.2013 N 30658);
 7. Россия хезмәт министрлыгының “Медико-социаль экспертиза буенча белгеч” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 5 декабрьнең 715н номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 31.12.2013 N 30942);
 8. Россия хезмәт министрлыгының “Медико-социаль экспертиза учреждениясенең җитәкчесе” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 5 декабрьнең 714н номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 25.12.2013 N 30837);
 9. Россия хезмәт министрлыгының “Балигъ булмаганнарга карата опека һәм попечительлек органы белгече” һөнәри стандартын раслау турында” 2013 елдагы 18 ноябрьнең 680н номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 26.12.2013 №30850);
 10. Россия хезмәт министрлыгының “Тифлосурдопереводчик” һөнәри стандартын раслау турында” 2016 елдагы 28 ноябрьнең 676н номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 02.11.2016 N 44230);
 11.  Россия хезмәт министрлыгының “Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча белгеч” һөнәри стандартын раслау турында” 2016 елдагы 17 октябрьнең 575н номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 07.12.2016 N 44611);
 12. Россия хезмәт министрлыгының “Инвалидларга һәм мөмкинлекләре чикле кешеләргә техник ярдәм күрсәтү буенча ассистент (ярдәмче)” һөнәри стандартын раслау турында” 2016 елдагы 12 апрельның 575н номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 04.05.2017 N 46612).

II. Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә һөнәри стандартлар исемлеге

 1. Россия хезмәт министрлыгының “Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча белгеч” һөнәри стандартын раслау турында” 2016 елдагы 12 ноябрьның 676н номерлы боерыгы (Россиянең Юстиция министрлыгында теркәлгән 07.12.2016 N 44611).