Юридик сектор

Сектор мөдире: Миронов Алексей Валентинович

Адрес: Казан шәһәре, Петербург ур., 40, 2 кат, 9 нчы кабинет

Элемтә өчен телефон: (843) 238-27-95

Электрон почта адресы: rrc.yur@tatar.ru

Сектор эшчәнлеге юнәлешләре:

 • Учреждение эшчәнлегендә законлылыкны саклауны һәм аның хокукый мәнфәгатьләрен яклауны тәэмин итә;

  Учреждениедә әзерләнә торган боерыклар, инструкция, нигезләмә, стандартлар һәм башка хокукый актлар проектларына хокукый экспертиза үткәрә, аларга виза сала, шулай ук кирәкле очракларда әлеге документларны әзерләүдә катнаша;

  Оешма эшчәнлегендә барлыкка килүче Хокук мәсьәләләре буенча бәяләмәләр әзерләүне оештыра;

  Учреждениедә хокукый эш белән методик җитәкчелекне, гамәлдәге законнарны һәм аны куллану тәртибен аңлатуны, структур бүлекчәләргә претензия эшендә Хокукый ярдәм күрсәтүне, суд, арбитраж һәм хокук саклау органнарына кирәкле материалларны әзерләү һәм тапшыруны тәэмин итә;

  Хокукый мәсьәләләрне караганда суд, арбитраж суды, шулай ук дәүләт һәм иҗтимагый оешмаларда учреждение мәнфәгатьләрен чагылдыра, суд һәм арбитраж эшләре алып бара;

  Күмәк шартнамәләрне, тармак тариф килешүләрен әзерләүдә һәм төзүдә, хезмәт дисциплинасын ныгыту, социаль-хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салуда катнаша;

  Учреждение хезмәткәрләренә гамәлдәге законнар турында мәгълүмат җиткерүне тәэмин итә;

  Сектор вәкаләтләренә караган мәсьәләләр буенча гражданнар, оешмалар һәм ведомстволардан килгән хатлар, шикаятьләр, мөрәҗәгатьләр карауны тәэмин итә.